Kolyma Kennels

Copyright © 2018 Els O. van Lierop. Website by Labyrinthos.

op mijn website, waar ik je wil meenemen naar de oorsprong van de Siberian Husky als ras en als sleehond in Nederland en Europa.


Je vertellen hoe allemaal begon, hoe we op weg zijn gegaan met ze en waar het allen die met hetzelfde Siberian Husky en sleehondensport virus besmet zijn geworden gebracht heeft.


Wat ze me geleerd hebben die afgelopen twintig jaar met ze werkend, van ze houdend en voor ze zorgend. Hoe dit ras in zijn totaliteit en de individuele honden waarmee we opgetrokken zijn, deel van mijn ziel zijn geworden.


Kom... ga mee...


“Let’s hit the trail together...!”

to my website, where I will take you with me to the origin of the Siberian Husky as a breed and as a sled dog in the Netherlands and Europe.


To tell you how it all began, we took the trail with them and where it brought those of us who got infected with the same Siberian Husky and sled dog sport bug.


What I learned from them while working and loving and caring for them those past twenty years. How the breed and individual dogs that went the same trail with us, became part of my life and part of my soul.


Come along then...


“Let’s hit the trail together...!”

Welkom… Welcome…

Volg de link naar jouw taal onder, of klik op de je nationale vlaggetje bovenaan de bladzijde om op de Nederlandse of Engelse versie van deze website te komen

Follow the link to your language below, or click the national flags at the top of the page, to enter either the Dutch or English version of this website

English Introduction Nederlands Introductie

Mijn Boek


Net gepubliceerd, waarin ik met je deel hoe ik persoonlijk verbonden ben met het ras en het voorrecht om het in Europa.

My Book


Just published, sharing with you my personal life with the breed I was privileged to introduce to Europe.