Kolyma

Kennels

Copyright © 2015 Els O. van Lierop. Website by Labyrinthos.

De Anadyr Honden - The Anadyr Dogs


Chinook’s Alladin of Alyeska

Alladin was the dog which founded the Anadyr breeding program. When Natalie decided to move to Alaska with her dogs - after her correspondence with Earl - Short Seeley gave her Alladin. Earl and Natalie got married and build their log cabin just outside Anchorage. When I met them both in Anchorage, and later visited them often in Willow (at which time Lew and I were well on our way with the breed in  Europe) Earl and Natalie gave us many pictures of their first dogs and dog-teams, which they allowed us to use for illustrating our articles about the breed. “Courtesy Earl and Natalie Norris” will identify those pictures.Ch. Alaskan’s Bonzo of Anadyr CD

Bonzo might well be considered one of the most complete Siberian Huskies ever. He lead Natalie Norris’ team to her Women’s Championship Fur Rendezvous. Earl used him in lead several times in lead in the Rondy races, finishing high in the rankings. Here are a few stories about him...


“I just took Bonzo on the morning before we had to go pass the exams for his CD (obedience) title that afternoon. I explained to him what we had to do and believe it or not, with one instruction he knew exactly what was needed.  It was such fun to do this with him as he enjoyed every part of it so much. For the ‘heel’ command he jumped at least two feet in the air - turning himself around in the process - and sit at my heel smiling back at me!” Just one of Natalie’s Bonzo Stories.


“You know Els, I lost my team (13 dogs and Bonzo in single lead in front of it) one day at a Rondy race (World Championship sled-dog races held in Anchorage). Starting to walk the trail behind the team, hoping someone would have caught them and held them for me... what happened? Here, Bonzo came running back to me! He had turned the whole team around when he realized he had lost me and passed several teams head on in the process. Can you imagine? Bonzo came back for me! By Golly, was I proud of him!” One of the Bonzo stories Earl told me!


Imagine the exceptional trainability, intelligence and anticipating capabilities of this unique dog. Bonzo and I never met... but we were very happy that in our Babiche, Goosack and Bonze (amongst others) we were able to maintain his bloodline in our breeding program at the Kolyma Kennels.


Ch. Alaskan’s Bonzo of Anadyr

mijn favoriete foto van hem!


my favourite picture of him!


All photos courtesy of Earl & Natalie Norris


Ch. Bonzo met de beker die hij
won voor zijn CD titel


Ch. Bonzo with the cup he won for his CD title

Natalie Norris - met Bonzo in single lead - opweg naar haar Kampioenstitel:
Vrouwenkampioensch ap Fur Rendez Vous Rondy AnchorageNatalie Norris - with Bonzo in single lead - on her way to her champions title:
Ladies Championship Fur Rendezvous Rondy Anchorage

Alaskan’s Astro of Anadyr

Astro was a very special dog in the history of the Anadyr breeding program. The son of Alaskan's Nicolai I of Anadyr, he sired the litter - out of Alaskan's Sigrid of Anadyr - which produced Alaskan’s Nicolai of Anadyr II, which Earl & Natalie Norris considered the best dog they ever bred. I can still hear George Attla saying to Earl after a Rondy race: “That's some dog you have running up front there Earl! I assume he is not for sale...” He was not!


Astro himself ran - often in lead - several times in Earl’s Rondy and Fairbanks teams, and his son John Paul Norris also ran him in the Anadyr teams. I had the privilege to see Astro in action in several of these races. Astro generated self-confidence and health, and displayed an exuberant joy for work. When we started hooking up dogs for training on the farm he would quietly sit there at his doghouse with his back turned to us, confident we would - of course - come and fetch him.


Below are several pictures we took of him at the Willow Farm!

Het is Howlingtime op de Howling Dog Farm

It’s howling time again on the Howling Dog Farm


Astro met zijn rug naar ons toe... “ze komen wel”

Astro turning his back on us... “they will come ”

Astro – een en al energie - klaar om te gaan

Astro – generating energy - ready to go

Alaskan’s Nicolai of Anadyr II

Nicolai II was named after Nicolai I, as Earl and Natalie Norris hoped he would have the same qualities as a sled dog and looked very much the same in colouring and conformation. Sadly, Nicolai I was killed by a car on one of the main roads leading into Anchorage, where they lived at the time. It happened just two months before I met them there, and they were still miserable about it.


Nicolai II measured up to Nicolai I more than their expectations. “The best dog we ever bred” Earl and Natalie would state over and over again. Here again I was privileged to have known Nicolai II and see him perform in harness at the top of his physical capabilities. His effortless way of moving in harness, his focus and concentration, his physical make up (energetic as well as conformation wise) is etched in my memory and something I will never forget. In my opinion Alaskan’s Nicolai II of Anadyr was the best Siberian Husky the breed ever produced. Here some pictures we took of him, I hope to be able to find more!

Nicolai klaar om in het team gezet te worden voor de Rondy wedstrijd. Hier een goed beeld van zijn conformatie.


Nicolai ready to be hooked up for the Rondy race. A good view of his conformationKlik ter vergroting pedigree

Click image above to enlarge pedigree

Astrostamb740.jpg

Alladin is de hond die het fundament heeft gevormd van het Anadyr fokprogramma. Toen Natalie besloot met haar honden naar Alaska te trekken - na haar correspondentie met Earl - gaf Short Seeley haar Alladin. Earl en Natalie trouwden en bouwden hun logcabin net buiten Anchorage. Toen ik hen beiden daar ontmoette en hen daarna vaak bezocht in Willow - Lew en ik inmiddels intensief bezig met het ras en de wedstrijdsport in Europa - hebben Natalie en Earl ons veel foto’s van hun eerste honden en teams gegeven met de toestemming deze te gebruiken voor de artikelen over het ras en de sport, die wij regelmatig publiceerden. “Courtesy Earl and Natalie Norris” geeft aan welke foto's dat zijn.Hier zie je Earl met Chinook’s Alladin of Alyeska aan de finish van een wedstrijd met Alladin in lead. Diep verborgen in de files waaraan ik nog niet ben toegekomen, bevindt zich meer informatie over Alladin. Zodra ik het heb gevonden zal ik dit aan deze bladzijde toevoegen.


Here you see Earl with Chinook’s Alladin of Alyeska after finishing a race with him in lead. I have more information and pictures about Alladin hidden in my files. I will be adding those to this page in the future.


Earl Norris met Alladin. In Lews handschrift datum en informatie over Alladin zoals Earl het ons tegelijk met de foto gaf


Earl Norris with Alladin. In Lew’s handwriting below, some information from Earl about Alladin, recorded when he gave us the picture
Bonzo mag wel beschouwd worden als één van de meest complete Siberian Huskies ooit. Bonzo heeft Natalie Norris in lead naar de overwinning van het Dames Wereld-kampioenschap Fur Rendez Vous (Rondy, Anchorage) gebracht. Earl heeft hem vaak in single lead gebruikt in zijn Rondy teams en is altijd hoog gefinished. Hier zijn verhaal!


“Ik nam Bonzo mee op de ochtend voordat we die middag naar zijn examen moesten voor zijn CD (= gehoorzaamheids) titel. Ik maakte hem duidelijk wat de comando's b etekenden en geloof het of niet, ik hoefde hem de commando's maar één keer uit te leggen, hij begreep meteen wat nodig was. Het was zo'n vreugde dit met hem te doen en te ervaren hoeveel plezier hij erin had. Voor het “voet” commando sprong hij wel een meter de lucht in, zichzelf tegelijkertijd omdraaiend om zittend aan mijn voet terecht te komen met een brede lach op zijn gezicht!” Aldus één van Natalie's Bonzo verhalen.


“Weet je Els, Ik verloor mijn team op één van de Rondy wedstrijden (Wereldkampioen-schap / Fur Rendezvous Anchorage) waarin Bonzo in lead liep. Terwijl ik de trail begon te volgen in de hoop dat men ergens het team zou opvangen en voor me vasthouden... wat dacht je dat er gebeurde? Daar kwam Bonzo aan mij tegemoet. Hij had het team omgedraaid toen hij merkte dat hij me verloren had, verschillende teams “head on” passerend. Kan je je voorstellen? Bonzo kwam me ophalen! By Golly, wat was ik trots op hem!” aldus één van Earls’ Bonzo verhalen!


Probeer je even voor te stellen de trainings discipline, intelligentie en anticiperend vermogen van deze unieke hond! Ch. Alaskan’s Bonzo of Anadyr CD en ik hebben elkaar nooit ontmoet, maar dankbaar ben ik dat wij in onze honden Babiche, Bonze (hun vader) en Goosack (zijn grootvader) hem genetisch hebben kunnen bewaren in ons fokprogramma.

Astro is een hele speciale hond geweest in de Anadyr geschiedenis zowel als in het Anadyr fokprogramma. Hijzelf was een zoon van Alaskan's Nicolai I of Anadyr en bracht - samen met Alaskan's Sigrid of Anadyr - het nest voort waaruit Alaskan’s Nicolai of Anadyr II is geboren. Nicolai II wordt door Earl en Natalie Norris beschouwd als de beste hond die hun fokkerij ooit heeft voortgebracht. Ik hoor George Attla nog tegen Earl zeggen na een Rondy wedstrijd: “Dat is een opmerkelijke hond die je daar in lead hebt lopen Earl ! Neem aan dat hij niet te koop is...” Dat was hij niet !


Astro heeft zelf - en vaak in lead - verschillende keren in Earl’s Rondy en Fairbank teams gelopen en zijn zoon John Paul Norris gebruikte hem eveneens regelmatig wanneer hij de Anadyrteams in deze wedstrijden liep. Ik beschouw het nog steeds een voorrecht Astro in verschillende van deze wedstrijden in actie gezien te hebben.


Astro genereerde zelfvertrouwen, energie en gezondheid en een uitbundige vreugde in werken. Wanneer we op de farm begonnen teams in te spannen voor training, zat Astro rustig met zijn rug naar ons toegekeerd aan zijn hok te wachten... zeker wetend dat we - uiteraard - hem zouden komen halen.


Hier zijn verschillende foto's van hem die we op de Willow Farm namen.


A quiet day at the office

Een rustig dagje op kantoor

Nicolai II werd vernoemd naar Nicolai I omdat Earl en Natalie Norris hoopten dat hij dezelfde kwaliteiten als sleehond zou hebben en omdat hij in kleur en aftekeningen zowel als conformatie, erg op Nicolai I leek. Triest genoeg werd Nicolai I gedood door een auto op de hoofdweg die langs de Farm in Anchorage - waar de Norrises toen nog woonden - liep. Het was gebeurd ongeveer twee maanden voordat ik hen daar voor het eerst ontmoette. Ze waren er nog steeds miserabel van.


Nicolai II voldeed meer dan beiden voorzien en gehoopt hadden aan hun verwachtingen. “De beste hond die we ooit gefokt hebben” is door Earl en Natalie Norris keer op keer gemeld. Ook voor wat betreft Nicolai II beschouw ik het een voorrecht deze hond gekend te hebben en hem op de top van zijn fysieke kunnen in het harnas aan het werk te zien. Zijn moeiteloze en vloeiende manier van bewegen in harnas, zijn focus en concentratie, zijn uiterlijk (fysiek zowel als energetic als wel zijn algehele conformatie) staat in mijn geheugen gegrift en is een beeld wat ik nooit zal vergeten. Naar mijn mening is Alaskan’s Nicolai II of Anadyr de beste Siberian Husky die het ras ooit heeft voortgebracht. Hier een paar foto's van hem die ik genomen heb. Ik hoop er nog meer te vinden.


Nicolai in single lead van Earl’s Rondy team, met Astro in swing rechts geloof ik.


Nicolai in single lead of Earl’s Rondy team, probably with Astro in right swing


Chinook’s Alladin of Alyeska

Alaskan’s Astro of Anadyr

Ch. Alaskan’s Bonzo of Anadyr CD

Alaskan’s Nicolai of Anadyr IIAlaskan’s Nicolai of Anadyr II

Photo courtesy of Earl & Natalie Norris