Kolyma Kennels

Anadyr Iditarod Teams

Copyright © 2015 Els O. van Lierop. Website by Labyrinthos.

Shawn Sidelinger’s Iditarod


Shawn heeft de Iditarod twee keer gelopen met het Anadyr team van de Alaskan Kennels en wel  in 1997 en 1998. Beide beeltenissen  - welke ik van Shawn en zijn team kreeg als “Dank je”, zijn door David Totten gemaakt. De 1997 versie is ook door Joe Reddington Sr. ondertekend. Joe was de initatief nemer van de Iditarod  en heeft zich daarmee onsterfelijk gemaakt.


Van het 1997 team heb ik twee honden gesponsord: Alaskan’s Yaklut of Anadyr & Alaskan’s Ace of Anadyr. In 1998 mocht ik Alaskan’s Nicole of Anadyr op weg naar Nome helpen. Haar voetprint vind je rechtsboven op David Tottens pentekening. Als voorbeeld voor deze pentekening werd een foto gebruikt die ik op de farm maakte toen Shawn zijn honden water aan het geven was. Dat maakt het extra speciaal. Van alle drie de honden kreeg ik een certificaat!

Shawn Sidelinger’s Iditarod


Shawn ran the Iditarod twice with the Siberian Husky teams from the Alaskan Kennels, in 1997 and 1998. Both pictures - which I received as a “thank you” from Shawn and his team - are made by Dave Totten. The 1997 picture is signed by Joe Reddington Sr. as well. Joe took the initiative for the Iditarod as it is ran today and thus became immortal.


I very much enjoyed sponsoring two dogs in Shawn’s 1997 team - Alaskans Yaklut of Anadyr & Alaskans Ace of Anadyr. Sponsoring Alaskans Nicole of Anadyr on her way to Nome in 1998 was again a great joy. For the painting of the 1998 event a photo was used I took when Shawn was watering his team on the Farm. That makes this one very special. You will see Nicole’s paw print in the top right corner. And I received her certificate of course!

The Iditarod is an annual race run in Alaska, since 1973, in the first two weeks of March, from Anchorage to Nome in memory of the famous Serum Run which took place in 1925. The statue of Balto, the dog that lead the last team bringing the serum into Nome, stands in Central Park, New York.


I sponsored a number of dogs from the Anadyr teams which participated in this race. Here are my souvenirs and memories...

De Iditarod wordt ieder jaar, sinds 1973, in te eerste twee weken van maart gelopen van Anchorage naar Nome ter herinnering aan de beroemde Serum Run welke in 1925 plaats vond. Het standbeeld van Balto, de leaddog van het laatste team dat het serum in Nome bracht, vind je in het Central Park, New York.


Ik sponsorde verschillende honden van de Anadyr teams welke de race gelopen hebben. Hier zijn de aandenken en herinneringen...

Blake Freking’s Iditarod


Gedurende mijn winter in Willow, op de Howling Dogfarm was Blake zich met zijn Anadyr team aan het voorbereiden voor zijn race naar Nome in 2000. Blake nam me geregeld mee in de slee wanneer hij extra gewicht nodig had voor zijn trainingen. Ik kende het team daarom goed en het was dan ook een grote vreugde een aantal van de honden op weg te mogen helpen. Dat waren: Alaskan’s Powder of Anadyr, Alaskan’s Snowstorm of Anadyr (Stormy), Alaskan’s Diamond of Anadyr, Alaskan’s Speckels of Anadyr & Alaskan’s Galena of Anadyr.


Blake zond me een prachtige ingelijste foto van zijn team en een door alle gefinishte mushers getekende cash carried envelop. En van al de door mij gesponsorde honden een certificaat!

Blake Freking’s Iditarod


During my winter in Willow, on the Howling Dog farm, Blake prepared his Anadyr team for the 2000 Iditarod. He took me out several times on is sled, as he needed extra weight. Once again I truly enjoyed sponsoring some dogs on their way to Nome. They were:

Alaskan’s Powder of Anadyr, Alaskan’s Snowstorm of Anadyr (Stormy), Alaskan’s Diamond of Anadyr, Alaskan’s Speckels of Anadyr & Alaskan’s Galena of Anadyr.


Blake sent me a wonderful photo of his team and the Iditarod XXVII envelope signed by all mushers that finished the race. Famous names on it I can tell you, and I have the certificates from all of “my” dogs as well!


Voor meer informatie over de Iditarod Race, kijk op de officiele
Iditarod website


For more information about the Iditarod Race, visit the official
Iditarod website

Bob Chlupach’s Iditarod


Bob’s race naar Nome met zijn Alaskan Kennels Anadyr Siberian Huskies vond plaats in 2001. Dave Tottens creatie laat Earl en Natalie Norris, diep verscholen in hun parkas, zien met daaronder Bobs team op volle snelheid. Ik heb Alaskan’s Nicole of Anadyr opnieuw gesponsord. Je ziet haar voetprint rechts. Dus dit sleehonden meisje ging voor de tweede keer naar Nome. Ze was niet de enige Anadyr Siberian die meerdere keren naar Nome is gegaan gedurende de Iditarod periode van de farm.


Bob zond me de boot van Nicole die je mijn kleine fluff Siberian aan ziet hebben. Daarnaast zond Bob me deze enveloppe die opnieuw door Nicole en haar teamgenoten van Anchorage naar Nome in de slee werd meegenomen. En daarnaast dit “Dank je wel” certificaat !  

Bob Chlupach’s Iditarod


Bob ran his Alaskan Kennels Siberian Husky team to Nome in 2001. The picture Dave Totten made features Earl and Natalie Norris deep into their parkas and Bobs team at full speed. Once again I sponsored Alaskan’s Nicole of Anadyr on her way to Nome. Her footprint appears on the right in the picture. So this girl went to Nome twice, many a dog did during the Iditarod period of the Farm.


Bob sent me the boot from Nicole which you see on the foot of my little plush Siberian. Furthermore he sent me the commemorative envelope, which speaks for itself, and this wonderful “Thank You” letter.

Nicolai Ettyne’s Iditarod


Nicolai en ik hebben elkaar  nooit ontmoet maar ik vond het fascinerend  dat een musher die woonde in het land van oorsprong van ons ras – Kamchatka – naar Earl en Natalie Norris inWillow ging om een Siberian Husky team te trainen en de er de 2002 Iditarod mee te lopen. Ik wilde daar graag een hond van sponsoren en dat werd Alaskan’s Lonely of Anadyr.


Hier zie een prachtige kleurentekening van David Totten met een afbeeling van Lonely erop. Ik kreeg ook een certificaat en Nicolai schonk me Lonely’s harnas waarin hij de finishlijn over kwam in Nome. Mijn kleine wollige Siberian heeft het even aan.


Daarnaast kreeg ik ook deze prachtige enveloppe die in Nicolai’s slee van Anchorage naar Nome gebracht werd met Lonely in zijn team.

Nicolai Ettyne’s Iditarod


Nicolai and I never met, but I thought it fascinating that a musher who lived in the country of origin of the breed – Kamchatka – went to Willow to take the Siberian Husky team of Earl and Natalie Norris to Nome. So I really wanted to sponsor one of his dogs, Alaskans Lonely of Anady, on its way.


Here a wonderful colour painting by Dave Totten showing Lonely. I also received this memorable certificate, this beautiful envelope that went all the way from Anchorage to Nome in Nicolai’s sled with him and Nicolai sent me Lonely’s harness (now on my little husky toy below!), which he wore when crossing the finish line in Nome in 2002.