Kolyma Kennels

Copyright © 2015 Els O. van Lierop. Website by Labyrinthos.

Kennels en Rasverenigingen in Europa


De sleehondensport in Centraal Europa is begin zestiger jaren in Zwitserland begonnen. De SHKN nam - onder de bezielende leiding van Thomas Althaus - het initiatief de sledehonden- rassen in te zetten voor het werk waarvoor ze in oorsprong gefokt waren. Een sledehondenkamp in Engelberg Zwitserland werd georganiseerd. Meerdere sledehonden-kampen volgden, waaronder Axalp.


Lew en ik vonden een zeer geinteresseerde  burgemeester van Latrop, om de eerste wedstrijd in Duitsland te organiseren. De Duitse pers kwam in grote getale opzetten, een helicopter vloog met de teams mee, opnamen makend die dezelfde avond nog in het Duitse TV nieuws werden uitgezonden. De Duitse rasvereniging DCNH volgde met een wedstrijd in Todtmoos, die nog steeds gelopen wordt.


Ondertussen was in Nederland de sledehondenclub Mushing Holland opgericht en hun eerste wedstrijd werd in Winterberg, Duitsland gehouden. Zwitserese sledehonden enthousiastelingen richtten de Trailclub op die Open wedstrijden organiseerden, dat wil zeggen: wedstijden waar alle rassen zowel als stamboomloze honden, aan deel mochten nemen. Saignelegier was de eerste Trailclub wedstrijd in Zwitserland. Hyls Heeringa hielp de Trailclub wedstrijd in Tannheim Oostenrijk van de grond en Lew en ik organiseerden de Trailclub wedstrijd in Bernau Duitsland. Ook de Bernau wedstrijd wordt nog steeds gelopen.

 

De wedstrijdsport nam een grote vlucht, overal in Centraal Europa waar men redelijk op sneeuw kon rekenen werden wedstrijden georganiseerd. Ook karren-wedstrijden werden gelopen. Het was een dynamische en inspirerende tijd waar ieder van ons die er deel van heeft uitgemaakt goede herinneringen aan bewaart.


Informatie over deze pioniers in de sledehondensport in Europa - klik hier

Hieronder vind je de belangrijkste Siberian Husky ras- en sledehonden verenigingen in Europa:


De competitie op de 1970 Openklasse wedstrijd trails.


Deze foto is waarschijnlijk genomen tijdens de prijsuitreiking van de Tannheim
wedstrijd in Oostenrijk. Van links naar rechts:


Toni Schmid (CH), Engbert Hoekstra (NL), Ernst Müller (CH),
Lew van Leeuwen (NL), Peter Thomann (CH), Edi Habegger (CH).


Picture courtesy: Nies & Hyls Heeringa.

NSHK - The Norwegian Siberian Husky Club is de oudste rasvereniging van Europa. Veel wedstrijden - lange afstand zowel als spring - worden in Noorwegen georganiseerd, open voor alle rassen.


SPHK -  De Swedish Siberian Husky Club. De Zweedse rasvereniging organiseert o.a.  een aantal zeer populaire lange afstands wedstrijden.


SHS -  De Finnish Siberian Husky Club. De Finse ras- en wedstrijdclubs organiseren veel wedstijden, zowel sprint als lange afstand.

DPHK - De Dansk PolarHundenKlub. Toen de quarantaine beperking voor Denemarken werd opgeheven, werden veel mushers en fokkers deel van het Centraal Europese wedstrijdgebeuren.

SKNH - De Zwitsterse poolhonden Vereniging organiseerde de eerste sledehonden wedstrijden in Europa,  in Engelberg and Axalp.

DCNH -  De Duitse Poolhonden Vereniging werd kort daarna opgericht en organiseerde wedstrijden in Todmoos en Bad Wiessee.

SHKN - De Nederlandse  Siberian Husky Klub volgde daarna met wedstrijden in Latrop, Winterberg and Tannheim

SHC - De Siberian Husky Club of Great Britain organiseert wedstrijden in o.a. Schotland.

TCE -Trail Club of Europe organiseerde de eerste open wedstrijden in Centraal Europa in Saingelegier en Bernau.

MHSC - Mushing Holland Sledehonden Club nam Winterberg over van de SHKN, maar uitsluitend voor raszuivere poolhonden.

SHF - Siberian Husky France organiseert sledehondenwedstrijden in Frankrijk.