Kolyma

Kennels

Copyright © 2015 Els O. van Lierop. Website by Labyrinthos.

Onze Kolyma Honden - Our Kolyma Dogs : Ons Q-Nest - Our Q-Litter

Chatka compenseerde Silvers wat losse vachtstructuur goed omdat zij een hele mooie dichte en zachte vacht had. Haar meer specifieke exterieure beschrijving kan je vinden bij V-nest en Onze Anadyr Dogs hoofstukken. Ze had een bijzondere zeldzame blauwgrijze vachtkleur met een ogen die precies dezelfde kleur hadden. Die kleurencombinatie in vacht en ogen ben ik nooit meer in het ras tegengekomen en ze heeft het jammer genoeg ook niet in haar nazaten doorgegeven voor zover ik weet. Het hilarische met Chatka was dat ze na verloop van tijd begon te vergeten dat ze besloten had schuw te zijn en een heel tevreden hond werd. Maar af en toe herinnerde ze zich dat ineens weer. Als je dan riep “Kom op kwiebus, dat was je toch vergeten?” zag je haar denken: “Ach, kan mij ook schelen...” en kwam naar je toe om geaaid te worden. Je kon echt lachen met haar en dat gevoel voor humor heeft ze wel doorgegeven in haar pups!


Je vindt mijn beschrijving van Silvers exterieur en karakter in het hoodstuk van Onze Anadyr Dogs en als sire van het R-nest. Na de teleurstelling van het nest met Valerie of Kolyma wilden we hem snel nog een keer voor de fok inzetten. We hadden twee nesten met maar één pup achter elkaar en verloren tijd in ons fokprogramma. We begonnen jonge honden te missen en hadden op dat punt wat in te halen.


We wilden erg graag Chatka nog een keer fokken maar er waren andere teefjes die inmiddels ook aan de beurt moesten komen. Met teefjes speelt altijd dat tijdselement. Je kan hen niet te oud laten worden voor hun eerste nest. En Chatka te oud laten worden voor een nest. Nies en Hyls Heeringa (Komak's Kennel) hebben ons daarin fijn geholpen. Chatka ging naar hen toe en samen fokten we het Q-nest. Tot ons aller opluchting hadden alle pups goede sound temperamenten en groeiden uit tot goede sleehonden. We braken Quick-Silver zelf in het harnas in en lieten hem later naar de Rennholms in Finland gaan. Quarrel kwam bij de Hubers in Zwitserland terecht, waar Martin Buser als kennelhulp begon.


Chatka compensated well for Silver’s somewhat loose coat structure, as her’s was wonderfully soft and dense. Her specific exterior traits you will find on the V-litter and Our Anadyr Dogs pages. She had a rare blue-grey colouring and her eyes had that same colour - I’ve never seen that colour combination since and sadly enough she never passed it on in her offspring, as far as I know. The hilarious thing with Chatka was that she started to forget that she had decided to be shy and became a very happy dog. But every now and then she remembered. You could call out to her then: “Oh, come on silly girl... you have forgotten it, remember?” and then you saw her thinking “Oh well, what the heck...” and she would come up to you to be petted. She truly had a sense of humour, you could really laugh with her and that trait she did pass on to her pups!


You will find my description of Silver’s exterior and character in Our Anadyr Dogs section and as the sire of our R-litter. After the disappointment of the litter produced by Valerie of Kolyma with him, we really wanted to try him out once more. We had two litters with only one pup and had lost time in our breeding plans. We started to miss young dogs and needed to do some catching up here.


We wanted to breed our Alaskan's Chatka of Anadyr one more time, but had other bitches which had to be mated. There’s always this time element with the girls in your kennel - you can't wait too long with their first litter, but we couldn’t let Chatka get too old. Nies and Hyls Heeringa (Komak's Kennels) helped us out here. We farmed Chatka out to them and together we bred this Q-litter out of them. To our relief they all came out with good sound temperaments and grew up to be good sled-dogs. We broke Quick-Silver in harness and later let him go the the Rennholm’s in Finland and Quarrel went to the Huber’s in Switzerland, where Martin Buser started as a kennel-help.


Alaskan’s Silver of Anadyr (sire)

Alaskan’s Chatka of Anadyr (dam)  

Pups:

Komak’s Quick-Silver of Kolyma (reu/male)

Komak’s Quarrel of Kolyma (reu/male)

Komak’s Qunnânna of Kolyma (reu/male)

Komak’s Qoyote of Kolyma (teef/female)

Komak’s Queen of Kolyma (teef/female)


Nest Registratie - Klik ter vergroting

Litter Registration - Click image to enlarge

QLitterReg740.jpg