Kolyma

Kennels

Onze Kolyma Honden - Our Kolyma Dogs : Ons F-Nest - Our F-Litter

Ch. Vanessa of Kolyma fokten we als eerste met Alaskan’s Spook of Anadyr (zijn beschrijving hoofdstuk Onze Seppala Honden). Opnieuw kreeg ze maar een klein – en haar laatste – nest. De twee reuen hebben we  ingebroken in het harnas en het waren goede sound en hardwerkende sleehonden, die beantwoordden aan de algehele conformatie waar wij in onze fok op uit waren. Nell Schouten was blij met Fella in het B-team waar haar honden deel van uitmaakten. Fritz heeft het bij Inger Hedegaard (DK- Donjek Kennels) goed in haar team en fokkerij gedaan.


Inmiddels wisten we dat de hoofdlijn van onze fokkerij uit twee van onze V-nest pups moest komen: Vostok en Vainina. Dat bleek gelukkig ook zo uit te komen. Vanessa gaf het ons niet en Valerie was onvruchtbaar. Vala of Kolyma hadden we naar de fam. v.Pieterson (Ilaranaitok Kennels) laten gaan en heeft hen 3 nesten gegeven waar ze tevreden over waren. Vivian of Kolyma ging naar Hans Eugen Reeh (D- Tumani Kennels) waar ze met Ch. Alaskan’s Nicholas of Anadyr een nest gaf. Kort daarna overleed ze aan een strychnine vergifteging.

We bred Ch. Vanessa of Kolyma with Alaskan’s Spook of Anadyr (see his description on Our Seppala Dogs page) and again she produced a  small – and her last – litter. We broke the two male offspring in harness, and they proved to be good, sound, hard-working sled-dogs, with the overall conformation we were after in our breeding program. Nell Schouten was happy with Fella in the B-team she supported with her dogs, and Fritz did well in Inger Hedegaard’s (DK- Donjek Kennels) team and breeding program.


By now we knew that our main breeding line would come out off two of our V-nest litter: Vostok and Vainina. Valerie proved to be infertile and Vanessa had not quite produced with her litters. We had let go of Vala of Kolyma to the v.Pieterson family (Ilaranaitok Kennels) and she produced three litters for them, which they were quite happy with. Vivian of Kolyma went to Hans Eugen Reeh (D- Tumani Kennels) and was bred with Ch. Alaskan’s Nicholas of Anadyr. Shortly afterwards she died of strychnine poisoning.

Pups:

Fella, Fritz (reuen/males)


Nest Registratie - Klik ter vergroting

Litter Registration - Click image to enlarge

Alaskan’s Spook of Anadyr (sire)

Vanessa of Kolyma (dam)

FLitterReg740.jpg Copyright © 2015 Els O. van Lierop. Website by Labyrinthos.

Alaskan’s Spook of Anadyr