Kolyma

Kennels

Copyright © 2015 Els O. van Lierop. Website by Labyrinthos.

Onze Kolyma Honden - Our Kolyma Dogs : Ons N-Nest - Our N-Litter

Vanessa - één van de teefjes uit ons V-nest - was een apart figuur. Ik showde haar kampioen en won ook de Groep een keer met haar. Haar conformatie was echt goed, zowel in schouderligging, achterhand en rangyness. Haar uitdrukking was mooi, vachtstructuur kon beter.


Silver had een heel mooit hoofd en excellente hoekingen. Hij was een elegante hond. Zijn vacht liet echter iets te wensen over - wat te los in structuur - maar dat is makkelijk in de fokkerij te corrigeren. Echt snelle hond in ons team en zeer geconcentreerd in zijn werk.


De combinatie van Silver en Vanessa gaf een heel grappig maar wel uniform nest van allemaal witte en pinto pups. Logisch natuurlijk met Astro aan vader en moeders kant. Het was een vorm van lijnteelt terug naar een uitnemend goede hond (Astro) welke Earl en Natalie Norris ook regelmatig toepasten in hun fokkerij, maar halfbroer halfzuster kon wat ons betreft in dit geval alleen omdat er zowel aan Silvers als Vanessas moederskant onverwante honden zaten.


De vachtstructuur van de pups was goed, ondanks Silvers eigen wat losse vachtstructuur, dus daar had Vanessa goed aan meegeholpen. Ook waren we blij met de conformatie en formaat, goed binnen de standaard met goede schouders en achterhand hoekingen. Er zaten ook mooie typische hoofden tussen, Nulato was het meest typisch. Ik was zelf erg gecharmeerd van Natalie's aftekeningen. Ook de teefjes hebben nesten gehad waar de eigenaren tevreden over waren.

Vanessa - one of the females out off our V-litter - was a very special individual. I showed her Champion (and a Group win once) as her general conformation, her shoulder- and rear-angulation and ranginess were really excellent. She had a nice Siberian expression, although her coat structure could have been better.


Silver had a beautiful face, excellent angulation and bone structure. He was an elegant dog, however, his coat left much to be desired - somewhat too loose in structure - but that is easily corrected in breeding. He was also a very fast team dog and very concentrated on his work.


The combination of Silver and Vanessa produced a funny but uniform litter of only pinto’s and pure white dogs. Logical, as Astro was the sire of the parents on both sides. This was a form of line-breeding back to an excellent dog (Astro) which Earl and Natalie Norris used regularly in their breeding program, but half-brother/half-sister was acceptable only in our opinion, as Silver’s and Vanessa’s dams were only very distant related to each other.


Coat structure of the pups was good, despite Silver’s somewhat loose coat structure, so Vanessa helped in that respect. We were happy too with their conformation and size, well within the breed standard, with good shoulders and rear-angulation. We had some nice typey heads as well, and Nulato was the best. I was very charmed by Natalies ‘mask’ face pattern. The females out of this litter were used for breeding, the owners were all happy with the results.

Alaskan's Silver of Anadyr (sire)

Champion Vanessa of Kolyma (dam)  

Pups:

Nick, Nulato (reuen/males)
 Natalie, Nell, Natya (teefjes/females)

Nest Registratie - Klik ter vergroting

Litter Registration - Click image to enlarge

NLitterreg740.jpg

Vanessa (in front) and Silver (behind) running in our team.


Vanessa voorop en Silver achter haar in ons team.


We kept track of the weight of the pups for the first 4 weeks


 

We hielden de eerste 4 weken het gewicht van de pups bij

Natalie of Kolyma                                                            Nick of Kolyma

Nulato of Kolyma