Kolyma Kennels

Copyright © 2015 Els O. van Lierop. Website by Labyrinthos.

Art - David Todden - Kunst

More of David Todden’s work can be viewed on my Iditarod Memories page


Meer van David Toddens werk kan je op mijn Iditarod Memories bladzijde vinden

"Down Time" with Earl and Natalie Norris bottom left
"Down Time" met Earl an Natalie Norris links onder

The work of David Todden also speaks for itself. The Anadyr dogs and teams feature in many of his paintings and watercolours.


Het werk van David Todden spreekt voor zich. De Anadyr honden en teams komen in veel van zijn schilderijen en tekeningen voor."Booted to Go" with same dogs in different phase below left

"Booted to Go" met de honden in andere fase links onder