Kolyma

Kennels

Copyright © 2015 Els O. van Lierop. Website by Labyrinthos.

Onze Kolyma Honden - Our Kolyma Dogs

Hier een bladzijde met onze beste honden - here a page of our best dogs:


Onze Beste Kolyma Honden - Our Best Kolyma DogsHier een bladzijde met onze stambomen - Here a page of our pedigrees:


Kolyma Stambomen - Kolyma PedigreesLinks naar de bladzijden van door ons gefokte 25 nesten,
in chronologische volgorde:

Links to the pages detailing the 25 litters we bred, in chronological order:


Ons Z-Nest - Our Z-Litter


Ons Y-Nest - Our Y-Litter


Ons W-Nest - Our W-Litter


Ons V-Nest - Our V-Litter


Ons U-Nest - Our U-Litter


Ons T-Nest - Our T-Litter


Ons S-Nest - Our S-Litter


Ons R-Nest - Our R-Litter


Ons Q-Nest - Our Q-Litter


Ons P-Nest - Our P-Litter


Ons O-Nest - Our O-Litter


Ons N-Nest - Our N-Litter


Ons M-Nest - Our M-Litter


Ons L-Nest - Our L-Litter


Ons K-Nest - Our K-Litter


Ons J-Nest - Our J-Litter


Ons I-Nest - Our I-Litter


Ons H-Nest - Our H-Litter


Ons G-Nest - Our G-Litter


Ons F-Nest - Our F-Litter


Ons E-Nest - Our E-Litter


Ons D-Nest - Our D-Litter


Ons C-Nest - Our C-Litter


Ons B-Nest - Our B-Litter


Ons A-Nest - Our A-Litter


Ons Z2-Nest - Our Z2-Litter

Hier geef ik een uitgebreide toelichting op onze keuzes van de ouderdieren voor de nesten die we fokten. Waarmee ik wil laten zien wat onze inbreng en nalatenschap is geweest voor het ras in NL en Europa.


Here I give an extensive explanation of the choices of parent dogs we decided upon for the litters we bred. This will underline our input and inheritance for the breed in the Netherlands and Europe.

Blackey and her W-litter